Fri fragt

På ordrer over 499,-

Glade kunder

Vores kunder giver os fantastiske anmeldelser

Hurtig levering

1-3 hverdage

Kundeservice

Brug for hjælp? Klik her!

Zinkoxyd Salve Spray 200ml

Zinkoxyd i smart sprayform til beskyttelse af huden

På lager
138,00 kr.

Fri fragt over 499,-

Fragt fra 49,-

1-3 dages levering

Zinkoxid slavespray er en hudbeskyttende salve i sprayform, der indeholder Zinkoxid, Lanolin og Allantoin.

Zinkoxid Salvespray bruges som en hudbeskyttende salve. Den aktive indgrediens tørrer og danner en luftgennemtrængelig beskyttelseshinde. Huden er beskyttet mod sårsekret, sved, urin, vand og andre skadelige påvirkninger.

Den er også velegnet til at dække de omkringliggende hudområder af en fistel. 

Et virkelig godt produkt for enhver dyreejer at have i sit "apotek" 

Spray fra en afstand på 10 til 20 cm på ren og tør hud. Udglat
rynker på huden på forhånd.
Ryst kraftigt før brug!

INDHOLD:
Sprayopløsning 79 g
Drivmiddel 61 g
100 g sprayopløsning indeholder:
Zinkoxid 18 g
Lanolin 2 g
Allantoin 500 mg

FARESÆTNINGER OG FORSIGTIGHEDSREGLER:

Ekstremt brændbar aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænge ved
opvarmning. Forårsager hudirritation.
Kan forårsage døsighed og svimmelhed. Giftig for vandlevende
organismer med langvarige virkninger.
Hold væk fra varme overflader, gnister, åben ild og andre
antændelseskilder. Rygning forbudt.
Sprøjt ikke på åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke
gennembores eller brændes, selv efter brug. Undgå udslip til
miljøet. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.
Utilstrækkelig ventilation og/eller uhensigtsmæssig brug kan føre
til dannelse af eksplosive gasser/særdeles brændbare blandinger.
Undgå at få spray i øjnene. Vask hænder efter anvendelse og fjern
kontamineret tøj efter endt brug. Spis eller drik ikke under
anvendelse.

INDEHOLDER:
Carbonhydrider, C6-C7, isoalkaner, cycloalkener, <5% n-hexan
Carbonhydrider, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener
Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <5% n-hexan
Carbonhydrider, C6, isoalkaner, <5% n-hexan
Se dåsens hals/bund for batchnummer (lot-nummer) og udløb.

BetalingsmetoderBetalingsmetoder

Copyright © 2022-nu MyVetShop ApS. Alle rettigheder forbeholdes